วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การใช้ 'ตัวจัดการดาวน์โหลด' ใน Windows Internet Explorer 9

การใช้ 'ตัวจัดการดาวน์โหลด' ใน Windows Internet Explorer 9

'ตัวจัดการดาวน์โหลด' จะแสดงรายการแฟ้มที่คุณดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต แสดงตำแหน่งในคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บแฟ้มดังกล่าว และช่วยให้การหยุดดาวน์โหลดชั่วคราว การเปิดแฟ้ม และการดำเนินการอื่นๆ เป็นเรื่องง่ายดายอีกด้วย
ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้ 'ตัวจัดการดาวน์โหลด' ใน Internet Explorer 9 (0:40)
Get Microsoft Silverlight

การเปิด 'ตัวจัดการดาวน์โหลด'

  1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer
  2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ รูปภาพของปุ่ม 'เครื่องมือ' แล้วคลิก ดูดาวน์โหลด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น