ความหมายของ Public IP
-ทุกครั้งที่เราเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เครื่องของเราจะถูกกำหนดหมายเลข IP Address จากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตที่เราใช้งานอยู่ โดยแต่ละครั้งที่เชื่อมต่อจะได้หมายเลข IP ไม่ซ้ำกัน เช่นเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกอาจได้หมายเลข IP เป็น 203.113.40.130 แต่เมื่อสายหลุด แล้วทำการเชื่อมต่อใหม่จะได้รับหมายเลข IP เป็น 203.113.50.159 ซึ่งหมายเลข IP ที่ได้รับจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต จะถุกเรียกว่าเป็น Public IP หรือเรียกง่ายๆ ว่า IP จริง

ความหมายของ Private IP
-คอมพิวเตอร์ที่ถูกเชื่อมต่อเป็นเครือข่าย LAN เพื่อใช้งานตามบ้านหรือบริษัท ต่างๆ จะถูกกำหนดหมายเลข IP โดย ผู้ดูแลระบบนั้นๆ(ADMIN)
เช่นหากต้องการนำคอมพิวเตอร์ 5 เครื่องมาเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายเล็กๆ เราก้ต้องกำหนดหมายเลข IP ให้คอมพิวเตอร์ทั้ง5เครื่อง โดยแต่ละเครื่องต้องได้รับหมายเลขไอพีไม่ซ้ำกัน ซึ่งการกำหนดหมายเลข IP ในแต่ละเครื่องในเครือข่ายเรา หมายเลข IP นี้จะถูกเรียกว่า Private IP หรืออย่างง่ายๆว่า IP ปลอม

และวิธีการตรวจสอบง่ายที่จะรู้ว่า เป็นIP จริง หรือ IP ปลอม ไปที่
http://citec.us/forum/style_images/subblac...images/hide.gif
www.ip2location/free.php
ถ้า IP จริง จะปรากฏชื่อผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ตรงหัวข้อ ISP
ถ้า IP ปลอม ที่หัวข้อ ISP จะปรากฏข้อความ "PRIVATE IP ADDRESS LAN"