วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การใช้ Internet Explorer

การใช้ Internet Explorer

ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น แท็บ เว็บไซต์ที่ชอบ และการแบ่งปันเว็บเพจในตัว Internet Explorer 10 สำหรับ Windows Phone 8 ช่วยให้คุณสามารถท่องเว็บได้อย่างง่ายดายในขณะเดินทาง (คุณต้องเชื่อมต่อกับข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์หรือ Wi-Fi เพื่อเรียกดูเว็บ ดู การเชื่อมต่อ: วิธีการและเวลา และ การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)
Internet Explorer 10 สำหรับ Windows Phone

วิธีการเรียกดูเว็บ

 1. ที่ เริ่มต้นไอคอน เริ่มต้น แตะ Internet Explorer ไอคอน เริ่มต้น ของ Internet Explorer แล้วแตะ แถบที่อยู่ (คุณยังสามารถกดปุ่มฮาร์ดแวร์ ค้นหาปุ่ม ค้นหาในโทรศัพท์ของคุณเพื่อค้นหาเว็บโดยใช้ Bing ได้ด้วย)
 2. พิมพ์ที่อยู่เว็บ (URL) ของไซต์ที่คุณต้องการเยี่ยมชม ขณะที่คุณพิมพ์ Internet Explorer จะแนะนำผลลัพธ์ที่ตรงกันที่เป็นไปได้ หากคุณเห็นไซต์ที่คุณกำลังมองหา ให้แตะที่ไซต์นั้น
 3. หากคุณไม่เห็นไซต์นั้น ให้แตะ ไป ไอคอน ไปเพื่อค้นหา

  เคล็ดลับ

  • หากคุณไม่เห็นคำแนะนำการค้นหา แตะ เพิ่มเติมไอคอน เพิ่มเติม > การตั้งค่า > การตั้งค่าขั้นสูง แล้วเลือก รับคำแนะนำจาก Bing ขณะที่ฉันพิมพ์
  • คุณสามารถกำหนดปุ่มแถบที่อยู่เองเพื่อให้เข้าถึงแท็บ รายการโปรดได้อย่างรวดเร็ว หรือเพื่อหยุดและรีเฟรชเว็บเพจ แตะ เพิ่มเติมไอคอน เพิ่มเติม > การตั้งค่า จากนั้นภายใต้ ใช้ปุ่มแถบที่อยู่สำหรับ ให้เลือกสิ่งที่คุณต้องการ
  • แบ่งปันลิงก์กับเพื่อนหนึ่งคนหรือหลายคน โดยแตะ เพิ่มเติมไอคอน เพิ่มเติม > แบ่งปันเพจ แล้วเลือกวิธีการที่คุณต้องการแบ่งปัน
  • ปักหมุดไซต์ที่หน้าจอเริ่มต้นเพื่อให้เข้าถึงได้สะดวก แตะ เพิ่มเติมไอคอน เพิ่มเติม > ปักหมุดที่หน้าจอเริ่มต้น

วิธีการนำทางในเว็บเพจ

เมื่อคุณพบหน้าที่คุณต้องการแล้ว มีสองสามวิธีในการเข้าดูหน้านั้น ลองเลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้
 • เมื่อต้องการเลื่อนไปมาในหน้านั้น ให้ตวัดนิ้วของคุณผ่านหน้าจอในทิศทางใดก็ได้
 • เมื่อต้องการขยายเข้า ให้กางนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ออกจากกันเพื่อขยาย หุบนิ้วเข้าด้วยกันเพื่อขยายออก
 • เมื่อต้องการจัดกึ่งกลางและขยายเข้าโดยอัตโนมัติ ให้แตะสองครั้งที่จุดที่คุณต้องการขยาย แตะสองครั้งอีกครั้งเพื่อขยายกลับออกมา
 • เมื่อต้องการเปิดลิงก์ เพียงแตะลิงก์นั้น
 • เมื่อต้องการค้นหาข้อความที่ต้องการในหน้าใดๆ ให้แตะ เพิ่มเติมไอคอน เพิ่มเติม > ค้นหาในเพจ
 • หากคุณเห็นหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่ บ่อยครั้งคุณสามารถแตะเพื่อโทรหาหมายเลขนั้นหรือระบุที่อยู่นั้นในแผนที่

วิธีการกลับไปยังเว็บเพจที่คุณเคยเยี่ยมชม

มีสองสามวิธีในการกลับไปยังเว็บเพจที่คุณเข้าดูมาก่อนได้อย่างรวดเร็ว ลองเลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้
 • หากคุณอยู่ใน Internet Explorer และกำลังดูเว็บเพจหลายหน้า ให้กดปุ่ม ย้อนกลับ ปุ่ม ย้อนกลับ ของโทรศัพท์เพื่อเยี่ยมชมเว็บเพจเหล่านั้นอีกครั้ง
 • หากคุณเพิ่งเปิด Internet Explorer คุณสามารถไปที่ประวัติการเรียกดูของคุณเพื่อกลับไปยังไซต์ที่คุณเคยเยี่ยมชมในอดีตได้อย่างรวดเร็ว แตะ เพิ่มเติมไอคอน เพิ่มเติม > ล่าสุด แล้วแตะไซต์ที่คุณต้องการดูอีกครั้ง

วิธีการเปิดหน้าต่างบราวเซอร์หลายหน้าต่างโดยใช้แท็บ

คุณสามารถเปิดหน้าต่างบราวเซอร์แยกกันได้หกหน้าต่าง ที่เรียกว่า "แท็บ" พร้อมกันได้ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถข้ามไปมาระหว่างเว็บไซต์หลายเว็บได้อย่างง่ายดาย
 1. ที่ เริ่มต้น ไอคอน เริ่มต้นแตะ Internet Explorer ไอคอน เริ่มต้น ของ Internet Explorerแตะ เพิ่มเติม ไอคอน เพิ่มเติมแล้วแตะ แท็บ (หรือหากคุณได้ตั้งค่าปุ่มแถบที่อยู่ไว้สำหรับแท็บ เพียงแตะที่นั่น)
  แท็บ Internet Explorer
 2. แตะ สร้างไอคอน สร้าง เพื่อเปิดแท็บเปล่า
 3. เมื่อต้องการสลับไปมาระหว่างแท็บ ให้แตะรูปขนาดย่อของแท็บที่คุณต้องการดูแบบเต็มหน้าจอ
 4. เมื่อต้องการปิดแท็บ ให้แตะ ปิด ไอคอน ปิดบนแท็บที่คุณไม่ต้องการใช้อีกต่อไป

วิธีการเพิ่มไซต์ไปยังรายการเว็บไซต์ที่ชอบ

 1. ใน Internet Explorer ไอคอน เริ่มต้น ของ Internet Explorer ให้เปิดเว็บไซต์ที่คุณต้องการบันทึก
 2. แตะ เพิ่มเติมไอคอน เพิ่มเติม > เพิ่มในรายการโปรด
 3. Internet Explorer จะใส่ชื่อและที่อยู่เว็บ (URL) ของไซต์นั้นให้โดยอัตโนมัติ
 4. หากคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้แตะภายในกล่องข้อความ เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้แตะ เสร็จสิ้น ไอคอน เสร็จสิ้น

  หมายเหตุ

  ในขณะนี้ คุณไม่สามารถนำเข้าเว็บไซต์ที่ชอบจากคอมพิวเตอร์มายังโทรศัพท์ของคุณได้

วิธีการเปิด แก้ไข หรือลบเว็บไซต์ที่ชอบ

 1. ใน Internet Explorer ไอคอน เริ่มต้น ของ Internet Explorerแตะ เพิ่มเติมไอคอน เพิ่มเติม > รายการโปรด (หรือหากคุณได้ตั้งค่าปุ่มแถบที่อยู่ไว้สำหรับเว็บไซต์ที่ชอบ เพียงแตะที่นั่น)
 2. ตวัดนิ้วจนกระทั่งคุณเห็นชื่อของเว็บไซต์ที่ชอบที่คุณต้องการ จากนั้นเลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการเปิดไซต์ ให้แตะที่ไซต์นั้น
  • เมื่อต้องการแก้ไขไซต์ ให้แตะไซต์นั้นค้างไว้ แล้วแตะ แก้ไข เพื่อพิมพ์ชื่อหรือที่อยู่ใหม่
  • เมื่อต้องการลบไซต์ออกจากรายการของคุณ ให้แตะไซต์นั้นค้างไว้ แล้วแตะ ลบ

วิธีการดูหรือลบประวัติการเรียกดูของคุณ

 1. ใน Internet Explorer ไอคอน เริ่มต้น ของ Internet Explorer แตะ เพิ่มเติมไอคอน เพิ่มเติม > ล่าสุด เพื่อดูไซต์ที่คุณเคยเยี่ยมชม
หากต้องการลบประวัติของคุณ เลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการลบประวัติการเรียกดูทั้งหมด ให้แตะ ลบ ไอคอน ลบ
 • เมื่อต้องการลบไซต์ล่าสุด ให้แตะไซต์ค้างไว้แล้วแตะ ลบ ไอคอน ลบ
 • เมื่อต้องการเลือกลบมากกว่าหนึ่งไซต์ ให้แตะ เลือกไอคอน เลือกเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากไซต์ที่คุณต้องการลบ แล้วแตะ ลบไอคอน ลบ

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการเลือกลบทีละไซต์ โทรศัพท์ของคุณต้องทำงานบนเวอร์ชั่นล่าสุดของซอฟต์แวร์ Windows Phone (ระบบปฏิบัติการ 8.0.10211.204) ดู ฉันจะอัพเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ของฉันได้อย่างไร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอัพเดตโทรศัพท์ของคุณ
 • เมื่อต้องการลบไฟล์ชั่วคราว คุกกี้ และรหัสผ่านที่บันทึกไว้ พร้อมด้วยประวัติการเรียกดูของคุณ ให้แตะ การตั้งค่า > ลบประวัติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น